вертолеты oСтратегічний курс на інтеграцію України до європейського економічного простору передбачає впровадження відповідних стандартів якості у виробництво вітчизняної продукції, у тому числі, оборонного призначення. Керівництвом держави задекларовано перехід на стандарти Євросоюзу та НАТО, визначено часовий рубіж, а саме – 2018 рік. Практична реалізація намірів керівництва держави та прагнень суспільства можлива тільки за наявності надійного науково-технічного підґрунтя, що має забезпечити готовність вітчизняних розробників та виробників оборонної продукції до функціонування в якісно нових умовах.

 

Вітчизняна оборонна промисловість на сьогодні залишається одним із основних гравців на світовому ринку озброєнь. В основному, це результат реалізації науково-технічного заділу та готових виробів розробки часів СРСР. Розробка нових технологій та обладнання пов’язана з проведенням повного циклу досліджень, лабораторних і натурних випробувань, і вимагає від кожного підприємства створення або глибокої модернізації відповідної матеріально-технічної і випробувальної бази, доведення її до відповідності стандартам НАТО, що потребує значних фінансових і матеріальних затрат. Адже проведення натурних випробувань зразків ОВТ можливе лише за наявності бойових систем і носіїв ОВТ та відповідних полігонно-вимірювальних комплексів, які у вітчизняної промисловості відсутні.

 

У свою чергу, у складі ЗС України є спеціалізовані структури, що  здатні здійснювати науково-технічне супроводження, проведення усіх видів випробувань і сертифікацію нових зразків ОВТ на усіх стадіях життєвого циклу, а також полігонно-випробувальний комплекс з розвинутою інфраструктурою. Всі ці компетенції та можливості  на сьогодні має Державний науково-випробувальний центру Збройних Сил України (ДНВЦ ЗС України). Як свідчить світова практика, вирішення проблемних питань фінансування створення єдиного лабораторно-випробувального комплексу слід шукати у площині співробітництва на засадах кооперації між підприємствами ОПК та науково-дослідними установами державного замовника, тобто ЗС України.

 

Очевидними перевагами такого підходу є можливість заощадження державних коштів за рахунок уникнення витрат на оплату послуг стороннім установам; збереження функції державного контролю за дотриманням встановлених процедур зі створення та прийняття на озброєння оборонної продукції, що має відповідати вимогам державного замовника; зменшення витрат коштів підприємств на випробування власної продукції, пов’язаних з підготовкою персоналу, що передбачає володіння сучасними методами експериментальних досліджень, відповідним науково-методичним забезпеченням, основу якого складають апробовані та затверджені методики випробувань; дотриманням вимог щодо забезпечення єдності вимірювань, відповідності умов експериментів, заданих точності та достовірності результатів оцінювання тощо.

 

Основною науковою компонентою такого об’єднання з боку Збройних Сил має бути створення на базі ДНВЦ, як головної наукової установи з випробувань ОВТ, Державного центру сертифікації ОВТ.

 

Переваги та доцільність цього підтверджується наявністю багаторічного досвіду випробувань складних систем та комплексів ОВТ як вітчизняної, так і іноземної розробки, проведення наукових досліджень з розвитку і удосконалення системи та методів випробувань ОВТ, розробки наукових праць, керівних та нормативно-технічних і нормативно-методичних документів; наукового та кваліфікованого інженерного і льотного випробувального складу; системи підготовки наукових кадрів та випробувального складу за напрямком діяльності; адаптованої організаційно-штатної структури для оцінювання майже всього спектру характеристик ОВТ (за напрямками) на відповідність нормам і вимогам; наявністю зразків ОВТ, які потрібні для випробувань нового обладнання та засобів ураження, що розробляються окремо від їх носіїв; розвиненими багаторічними зв’язками більш ніж з 70-тю науково-дослідними установами, навчальними закладами, конструкторськими і виробничими підприємствами України.

 

Крім того, персонал ДНВЦ має багаторічний досвід діяльності як експертний центр з сертифікації Державіаслужби України, добре знає загальний порядок і процедури сертифікації за міжнародними правилами і стандартами, володіє методами визначення відповідності, спроможний якісно відпрацьовувати програми і методики проведення робіт та експертиз, безпосередньо організовувати і проводити роботи з відпрацюванням звітних документів встановленого зразка.

 

Завдяки цим факторам ДНВЦ в рамках впровадження заходів євроінтеграції і стандартів НАТО буде спроможний: здійснювати стандартні процедури випробувань і сертифікації ОВТ; проводити оцінку ОВТ на відповідність стандартам і вимогам; адаптувати один до одного бази стандартів НАТО та державних стандартів України; удосконалювати та розвивати базу стандартів; проводити підготовку наукових та кваліфікованих інженерних кадрів, льотного та іншого складу за напрямком випробувань і сертифікації. При цьому ДНВЦ буде надавати державному замовнику та споживачам об’єктивні, достовірні та незалежні рекомендації щодо можливості прийняття зразка ОВТ на озброєння (постачання) та його застосуванню за призначенням відповідно стандартним процедурам та вимогам.

 

Перспективами розвитку єдиного лабораторно-випробувального комплексу є акредитація в національній, а згодом і в міжнародних системах оцінки відповідності з відкриттям додаткових можливостей трансформації наукових розробок у кінцеву продукцію оборонного і подвійного призначення з подальшим її виведенням на зовнішній ринок.

 

З метою недопущення підриву обороноздатності Держави, уникнення негативних наслідків необґрунтованих рішень та подальшого удосконалення науково-випробувальної діяльності національної системи розробки, сертифікації та поставлення на виробництво виробів ОВТ, пропонується:

 

1. Для прискорення досягнення необхідного рівня сумісності з НАТО та критеріїв, необхідних для набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, а також практичної реалізації військового співробітництва між Збройними Силами України та Альянсу пропонується сформувати на базі ДНВЦ до кінця 2017 року Центр сертифікації ОВТ, основою якого повинна стати сучасна потужна багатопрофільна лабораторно-експериментальна база, для забезпечення першочергових потреб ЗС України та інших силових структур.

 

Створення та функціонування Центру надасть можливості підприємствам оборонної промисловості України (державної та інших форм власності) з розробки та виробництва нових зразків ОВТ, а також модернізації існуючих з урахуванням вимог Європейських стандартів якості з подальшим отриманням сертифікату відповідності європейського зразка, що, у свою чергу, сприятиме розвитку оборонно-промислової компоненти національної економіки.

 

2. В рамках програм міжнародного співробітництва та надання Україні допомоги нелетальним озброєнням – закупити сучасне лабораторне обладнання з метою оснащення ДНВЦ мобільним полігонним випробувальним комплексом Збройних Сил України з сучасним пересувним випробувальним та вимірювальним обладнанням для проведення випробувань ОВТ за стандартами НАТО (в тому числі зенітно-ракетних та ракетних комплексів малої та великої дії) та навчань військ на усіх полігонах Збройних Сил України.

 

3. З метою забезпечення незалежної об’єктивної оцінки (експертизи, випробувань) зразків ОВТ та виключення упередженості при формуванні результатів сертифікації (випробувань, оцінок,експертиз, тощо), створити на законодавчому рівні механізми юридичного захисту суб’єктів діяльності у сфері сертифікації (випробувань) ОВТ від стороннього впливу.

 

4. Для прискорення впровадження стандартів НАТО та ЄС в галузі випробувань (сертифікації) ОВТ ініціювати співробітництво між ДНВЦ ЗСУ та відповідними спеціалізованими науковими установами країн ЄС та НАТО.

 

Григорій ГРИНЧЕНКО, Укрспецконсалтинг 

 

! При використанні вмісту сайту обов’язковим є активне гіперпосилання на defence-ua.com, що не закрите від індексації пошуковими системами

Переклад

ukarzh-TWenfrdeitptrues